300 kvalifiserte søknader mottatt – 29 stk ansatt!

DNV GL er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med ingeniører og teknologer i mer enn 100 land. De opplever stadig sterkere konkurranse om å tiltrekke seg de beste talentene i et konkurranseutsatt og krevende marked. Vi fikk i oppgave å skape synlighet rundt stillingen Digital summerjobs og tiltrekke de beste kandidatene innenfor programmering og IT.

Kunde
DNV GL
Kategori
Online konverteringer
Produkt
DNV GL
Losning

Vi skulle nå en målgruppe som er kjent for å være svært attraktive på arbeidsmarkedet og dermed utfordrende å få tak i.

Vi måtte skille oss ut for å skape oppmerksomhet, kjennskap og interesse blant de kandidatene DNV GL ville nå. Dette gjorde vi gjennom å designe annonser som snakket direkte til programmerere og IT spesialister, ved hjelp av kodespråk. Deretter spredte vi disse gjennom Facebook og Google Display, i tillegg til å benytte oss av søkeannonsering. Strategien fungerte godt hos målgruppen og annonseringen bidro til at DNV GL mottok i overkant av 300 søknader. Kunden satt igjen med et inntrykk av at søkerne var meget godt kvalifiserte kandidater, og endte opp med å ansette i underkant av 30 personer, som et resultat av dette prosjektet.

Vil du vite mer?

Kontakt oss
Bli oppringt
Kontakt oss
Checkboxes *
Bli oppringt
Checkboxes *
Kontakt Oss