SEO

Ønsker du relevant, salgsdrivende og kostnadsfri trafikk inn på din hjemmeside? Da er det SEO du skal satse på!

Hva er søkemotoroptimalisering?
Visste du at over 80 % av alle kjøp starter med et søk på nett? Hovedandelen av denne trafikken ledes inn på organiske søket, altså plasseringene rett nedenfor Google-annonsene. SEO kommer fra det engelske ordet “Search Engine Optimization” og kan oppsummeres som ulike metoder og teknikker man benytter for å synliggjøre produktene og tjenestene på det organiske (ubetalte) søket. Dette SEO arbeidet kan vi fordele mellom 3 hovedkategorier:

Teknisk SEO

Handler om å legge til rette for at Googles Søkemotor-roboter (Spiders) kan lese og indeksere nettsiden din så effektivt som mulig.

On Page SEO

Inkluderer alle endringer vi gjør på din nettside for å forbedre din posisjon på relevante søkeord.

Off Page SEO

Omhandler alle tiltak som gjøres utenfor din egen nettside for å øke synligheten på produktene og tjenestene dere tilbyr.
banner image
section icon
Hva kan din bedrift få ut av SEO?
Nedenfor har vi listet opp de 5 viktigste konkurransefordelene din bedrift kan oppnå hvis du jobber strategisk med SEO over tid:
1
Gratis of relevant trafikk Inn på siden din!

Det organiske søket skiller seg fra andre markedsføringskanaler med at man ikke betaler for antall klikk eller visninger av annonser. Dette gjør at man på sikt kan oppnå synlighet for søkeresultater innenfor hele spekteret av tjenestene eller produktene som deres bedrift tilbyr.

2
Sikrer din største trafikk kilde!

Organisk trafikk står for omtrent 40% av alle søk på Google og er dermed den kanalen som oftest står for den største andelen av trafikk og inntekt inn på siden.

3
Skaper flere salg

For å oppnå god synlighet på Google er det helt kritisk at brukeropplevelsen av landingssiden man jobber med er god. Men det har ikke alltid vært slik. For noen få år siden oppga Google at algoritmene som de bruker til sin søkemotor bestod av omtrent 200 forskjellige kriterier herunder overskrifter, meta-titler, meta-beskrivelser og mye mer. Dette har endret seg drastisk nå da søkemotoren tilpasser seg blant annet etter følgende
brukerdata:

– Person (Alder, kjønn, interesser osv.)
– Lokasjon (Oslo, Bergen osv.)
– Tidligere søkeadferd på Google
– Bransje
– …og mye mer!

Denne utviklingen har i stor grad påvirket hvordan man oppnår gode resultater og arbeider med SEO. Tidligere jobbet man ut fra hva søkemotoren ga synlighet for, men de siste årene har fokuset vært rettet mot god brukeropplevelse for de som søker etter produktene og tjenestene som din bedrift tilbyr.

Her kommer poenget: Et godt SEO arbeid skaper ikke kun god synlighet, men den hever også brukeropplevelsen for alle dine besøkende, som igjen betyr økt lønnsomhet på sikt.

4
Holder deg oppdatert om utviklingen innenfor din bransje

Teknologien gjør noe med oss, og smarttelefonene har i stor grad påvirket hvordan vi vurderer nye produkter osv. Dette gjør at dine potensielle kunder søker etter informasjon på forskjellige måter på nett, og det kan være vanskelig å fange opp endringene som skjer fortløpende. Et grundig SEO arbeid fanger opp disse endringene som skjer i “Søket” og gjør at du til enhver tid kan være sikker på at budskapet ditt treffer målgruppen din til riktig tid og sted.

5
Få en konkurransefordel

SEO har de siste årene blitt anerkjent som en viktig markedsføringskanal og vi ser at flere og flere bedrifter styrker sin satsing innenfor fagområdet. En ting er sikkert når det kommer til synlighet på nett, konkurransen om å være synlig har aldri vært større og vil heller ikke bli mindre. Det er derfor helt essensielt å utarbeide en strategisk SEO plan for å holde følge og å få en konkurransefordel til dine største konkurrenter.

3
Skaper flere salg

For å oppnå god synlighet på Google er det helt kritisk at brukeropplevelsen av landingssiden man jobber med er god. Men det har ikke alltid vært slik. For noen få år siden oppga Google at algoritmene som de bruker til sin søkemotor bestod av omtrent 200 forskjellige kriterier herunder overskrifter, meta-titler, meta-beskrivelser og mye mer. Dette har endret seg drastisk nå da søkemotoren tilpasser seg blant annet etter følgende
brukerdata:

– Person (Alder, kjønn, interesser osv.)
– Lokasjon (Oslo, Bergen osv.)
– Tidligere søkeadferd på Google
– Bransje
– …og mye mer!

Denne utviklingen har i stor grad påvirket hvordan man oppnår gode resultater og arbeider med SEO. Tidligere jobbet man ut fra hva søkemotoren ga synlighet for, men de siste årene har fokuset vært rettet mot god brukeropplevelse for de som søker etter produktene og tjenestene som din bedrift tilbyr.

Her kommer poenget: Et godt SEO arbeid skaper ikke kun god synlighet, men den hever også brukeropplevelsen for alle dine besøkende, som igjen betyr økt lønnsomhet på sikt.

Vår SEO prosess

Vi er et SEO byrå lokalisert i Oslo, som har spesialisert seg på å få topplasseringer på det organiske søket. Nedenfor ser du vår overordnet strategi for å oppnå dette.

1
Finne relevant trafikk
seo-steps
Finne relevant trafikk

Det er viktig å huske at søkemotorer presenterer søkeresultatet på sidenivå og ikke for nettsiden som helhet. Det er derfor nødvendig å sikre at alle sidene på nettsiden din indekseres rett, og gjenspeiler søkeordene som enkeltpersonen benytter.

Derfor starter vi alltid vårt SEO arbeid med en omfattende søkeordsanalyse der vi kartlegger alle relevante nøkkelbegrepene og mulige variasjoner for din bedrift som det er søkeinteresse for. Dette arbeidet legger grunnlaget for resten av SEO arbeidet, og gir oss muligheten til å skape relevant innhold som på best mulig måte besvarer det søkeren har søkt etter.

2
Valg av rett strategi
seo-steps
Valg av rett strategi

Når alle relevante søkeord er lokalisert utvikler vi en skreddersydd strategi for din bedrift basert på:

– Tekniske løsninger på nettsiden, for å sikre rask og effektiv
– indeksering av relevante sider
– Nåværende organisk synlighet for din bedrift
– Konkurransebildet
– Tekstinnhold på sidene
– Googles oppfatning av troverdigheten til siden (Lenker inn til siden)
– Marginer på produkter / tjenester

Basert på disse funnene vil vi i samarbeid med deg og din bedrift legge opp en strategi som vil bringe økt synlighet og lønnsomhet i årene som kommer.

3
Implementering, måling og revide...
seo-steps
Implementering, måling og revidering

På bakgrunn av SEO strategien starter vi optimaliseringsarbeidet på de områdene vi anser som essensielle for å øke synligheten. For noen bedrifter innebærer dette å implementere tekniske løsninger på nettsiden deres, mens for andre kan det første tiltaket være å skape mer tekst for nettsiden.

Vi bruker løpende et egenutviklet analyseverktøy når vi jobber for hver SEO kunde. Dette sørger for at vi til enhver tid kan måle fremgangen av det utførte arbeidet vi har gjort.

 

 

Hvorfor jobber ikke flere med SEO?
Hvis det er så mange fordeler med SEO, hvorfor fokuserer ikke flere bedrifter på å arbeide med dette selv? Nedenfor har vi listet opp de tre største utfordringer man vil støte på når man jobber med SEO.
Hva skal man starte å arbeide med?

Som nevnt tidligere kan vi dele SEO arbeidet inn i tre hovedkategorier: Teknisk SEO, On Page og Off Page SEO. Innenfor hver av disse kategorier finnes det utallige variabler man kan justere, så da er spørsmålet: Hva skal man starte med?

– Skal vi komprimere alle bildene på nettsiden?
– Hvilke bilder skal man komprimere og hvor mye?
– Skal vi skrive mer tekst på siden?
– Hvilken side skal man fokusere på og hva skal den indeholde?
– Hva slags innhold er det potensielt kundene våre er på utkikk etter?
– osv.

Det oppstår fort mange spørsmål når man jobber med SEO. Det som er vanskelig er å vite hvilke av disse aktivitetene som har størst påvirkning på synligheten av din side. Det avhenger av konkurransebildet og utgangspunktet for siden din. Hver nettside vil ha svært forskjellige behov for SEO tiltak for å oppnå gode resultater. En SEO byrå kan bistå deg med å få gjennomført de riktige tiltakene. De kommer med råd som vil spare deg for tid og penger, ved å gjøre analyser av nettsiden din, og identifisere hvilke tiltak som vil skape best mulig resultater basert på utgangspunktet ditt.

“TTT” Ting tar tid

Alle ønsker seg raske resultater, og mange har urealistiske forventninger til hvor raskt man skal oppnå målbare resultater. Realiteten er at SEO arbeid er et svært tidkrevende arbeid som krever jevn innsats over lengre perioder for å oppnå gode resultater. Det er ikke uvanlig at målbare resultater ikke oppstår før 3 til 6 måneder etter oppstart, selv med et svært systematisk arbeid. Det krever tid, planlegging og løpende strategiske avgjørelser over tid for å oppnå langsiktig lønnsomhet for din bedrift.

Googles algoritme forandrer seg fortløpende!

I fjor oppga Google at de gjennomførte hele 3234 oppdateringer på algoritmene i deres søkemotor. Det betyr i praksis at de i snitt gjør mer enn 8 oppdateringer hver eneste dag! Disse endringene påvirker oppførselen til søkemotoren og hvilke søkeresultater den presenterer for hvert enkelt søk. De samme oppdateringene har medført store endringer på hvilke SEO innsatser som Google premierer og gir økt synlighet til. Søkemotoralgoritmene har blitt så avanserte at de ser mer på relevansen for søkeresultatet, enn på parametere som meta titler, beskriver osv. Et byrå som jobber med SEO har som oftest et stort spekter av kunder, både innenfor ulike kundesegment og størrelser. Dette gjør at de i langt større grad er kvalifiserte til å fange opp når Googles oppdateringer skaper nye rangeringsparametre for deg og din bedrift.

Bedrifter VS nettbutikker

Nødvendige SEO tiltak for økt synlig vil ofte variere hvis du er en lokal bedrift (Håndverker osv.) eller en stor nettbutikk. For å sikre et så godt produkt for deg som kunde som mulig har vi valgt å skille vår SEO leveranse mellom disse to: bedrift og nettbutikk. Vi sørger til enhver tid å holde oss oppdatert slik at vi kan være sikker på å få en så god leveranse så mulig.

Kunder vi har levert SEO for

Her kan du lese mer om hvordan våre SEO tjenester har hjulpet bedrifter til å lykkes på det organiske søket.

Hvor mye koster SEO?

Kostnadene tilknyttet søkemotoroptimalisering avhenger av bedriften du driver, oppbyggingen av nettsiden din, nettsidens størrelse, nåværende synlighet, konkurransebildet og hvilke mål man ønsker å oppnå. Dette er bare noen få av parameterne som påvirker den faktiske kostnaden på SEO. Praksisen for hvordan byråer leverer SEO er svært forskjellig. Noen har faste pakkepriser som tilbys uavhengig av hvilken bedrift du er mens andre tilbyr kun skreddersydde løsninger. Det er også vanlig å tilby engangsprodukter som omfattende SEO analyser, konkurrentanalyse og søkeordsanalyse for å nevne noen.

Du får hva du betaler for!
Hva må du betale for en god SEO tjeneste for din bedrift? Det finnes månedlige avtaler på et par tusen kroner, men vår erfaring er at disse budsjettene er alt for lave for å sikre gode resultater. Det er viktig å huske at et godt SEO arbeid sikres ved tidkrevende arbeidsoppgaver som analyser, optimering og revidering av arbeid.

Det viktigste å tenke på ved valg av SEO budsjett er å se hvilken verdi som tilføres bedriften gjennom arbeidet. Under kan du lese mer om hvordan Solid Media arbeider med SEO for kundene våre i Norge.

Ofte stilte spørsmål

Hva står SEO for?

Her kommer ny tekst. Det lurer vi også på! Vi anbefaler Google Ads til alle, både store og små bedrifter. Da sikrer man en plass i det øvre sjiktet av resultater på Google, og flere potensielle kunder ser deg. Via Google Ads kan du synliggjøre undersider på hjemmesiden din, ikke bare forsiden. Hvis du er en bedrift som tilbyr diverse tjenester, kan vi ha spesifikke annonser for hver av disse tjenestene, som tar brukeren som klikket på annonsen direkte til siden om denne spesifikke tjenesten. Når brukere tas direkte til landingssiden som omtaler tjenesten eller produktet fungerer annonsene bedre, og det er større sjanse for å konvertere den besøkende fra potensiell kunde til kunde. Det er viktig for oss at kundene våre opplever en god ROI, derfor måles og rapporteres alt vi gjør til deg som kunde hver måned. Gjennom gjensidig lønnsomhet kan vi vokse sammen!

Hvor mye koster SEO?

Her kommer ny tekst. Google Ads koster det du vil at det skal koste. Det er helt opp til deg om hvor mye du ønsker å bruke, men vi har anbefalinger på budsjett i forhold til hvilken bransje du er i. Noen kunder velger en lønnsomhetsmodell, som går ut på at man må ha en hvis inntjening per annonsekrone, som da gir et ubegrenset budsjett så lenge man tjener det inn, mens andre har et fast budsjett i måneden. Våre kunder bruker alt fra 3000 kr til 500 000 kr + i måneden. Vi opererer med faste priser og fakturerer ikke timer, så hos oss får du ingen overraskelse når fakturaen kommer.

Vil du vite mer?

Kontakt oss
Bli oppringt
Kontakt oss
Checkboxes *
Bli oppringt
Checkboxes *
Kontakt Oss